Wat is een rolmodel?

Onze omgeving verandert, dagelijks. Daar spelen wij op in. Kennis is kracht. De kracht om een massa in beweging te zetten; stuwkracht. Hiervoor zetten wij de Rolmodellen in. Maar wat is een Rolmodel precies? Wat is de waarde van het Rolmodel?

De betekenis van het rolmodel volgens Van Dale:

rol·mo·del (het; o; meervoud: rolmodellen). iem. die op voorbeeldige manier voldoet aan een wenselijk geacht rollenpatroon.

Daar zijn wij het niet mee eens. Een rolmodel mag fouten maken. Vallen en opstaan. Trial and error. Vanuit actie ontstaat hun verhaal, service of product. De inspirerende voorbeeldfunctie maakt het Rolmodel anders. Daar kunnen wij van leren. Onze definitie van het Rolmodel:

 rol·mo·del (het; o; meervoud: rolmodellen). Visionairs en pioniers. Zij maken onderscheid door hun (on)bewuste inzet voor een betere wereld. Zij spreken vanuit passie. Het Rolmodel raakt, inspireert, model-leert en heeft een voorbeeldfunctie. Het zijn sprekers met een sociale impact, die de luisteraar zowel mentaal als fysiek beweging zet.

Inspireren. Leiden. Een voorbeeld geven. Juist nu; de tijd van versnelde transities. Het is een nieuwe, bewuste vorm van leiderschap. Een rolmodel nodigt je uit om mee te bewegen.

 

“Iedereen kan een rolmodel zijn”

Als een ouder voor een kind. Een goede vriend of vriendin. Zelfs Geert Wilders is voor sommige een rolmodel. Zo ook Martin Luther King jr. of Nelson Mandela. Grote namen, met grote wereld impact. De grote namen inspireerde door hun daden. Zij worden hier nog om geëerd.

Voor miljoenen mensen zijn ook namen zoals Jezus en Mohamed een rolmodel. Hoeveel mensen zij hebben bereikt door de eeuwen heen. Met woorden en boeken, dat is niet te omvatten. Hoe komt het dat de ene persoon mensen op grote schaal in beweging krijgt, en de ander niet?

De x and why factor

“Ik als rolmodel? Zo zie ik mijzelf helemaal niet. Ik doe alleen wat ik belangrijk vindt.” Een rolmodel is zich niet altijd bewust van zijn of haar voorbeeldfunctie. Het rolmodel is zich wel bewust van zijn doel, ambities en koers. Zoek op de term rolmodel en je vindt omschrijvingen als “iemand die een bepaalde voorbeeldfunctie heeft”, “voorbeeld om na te streven” of “lichtend voorbeeld”. De laatste definitie is belangrijk voor ons.

X

Het is de x-factor die wij zoeken in de mensen die zich bij ons aanmelden. Lichtend is niet tastbaar. Je kunt het enkel definiëren door waarde te geven in vaardigheden als kundig, passie, drive, dienende en ambitie waardoor hun voorbeeldfunctie tot uiting komt.

Why

Verder zoeken wij naar de ‘why’ van het rolmodel:

  • Wat beweegt je?
  • Wat vormt je waarden?
  • Wat is jouw identiteit?
  • Wat is je missie?

Komt dit vanuit diepe intrinsieke motivatie? Dan kan iemand effectief en actief een ander aansporen in beweging te komen. Ook bekend als “inspireren”.

Het rolmodellen-effect

Deze x-factor is aanstekelijk en voelbaar. Dit is het ‘rolmodellen-effect‘. Dit zorgt ervoor dat positief voorbeeldgedrag een ander uitnodigt tot volgen. Men denkt vaak dat de ander zich aan het rolmodel moet kunnen identificeren (dezelfde sekse, leeftijd of etnische achtergrond) dat hoeft niet altijd. Diegene moet zich identificeren met het verhaal, de missie, visie of het werk.

We leven nog steeds in een wereld waar het gebruikelijk is in kaders te denken. Wij denken dus ook dat rolmodellen onbereikbaar of heilig zijn en dat we zelf geen rolmodel kunnen worden/zijn. Gelukkig is dat niet zo.

We ontdekken een steeds duidelijker profiel in onze rolmodellen. Het zijn gewone mensen zoals jij en ik. Het profiel omvat vaardigheden die je kunt leren. Wat niet te leren is, dat is passie en vuur wat een rolmodel vaak voelt. De toon in hun stem als ze spreken over wat ze doen. De opleving in hun ogen. Gelukkig hoeft niet iedereen dezelfde mate passie of vuur te voelen. Ben je leidend in de route naar de toekomst? Bewandel je onbewandelde paden? Durf jij nieuwe wegen aan te leggen? Dan kan iemand jou volgen.

Het gaat er ons om dat de huidige rolmodellen leidend zijn in de route naar de toekomst doordat zij onbewandelde paden hebben durven te bewandelen en nieuwe wegen hebben gecreëerd die andere kunnen volgen.

Het expertise tijdperk

Tijd en geduld. Elke beschaving op aarde heeft zich door de jaren ontwikkeld met de kennis en informatie die werd opgedaan. Nog nooit eerder had de mens toegang tot zoveel informatie als nu. Wat wij met deze kennis doen is bepalend voor de wereld die wij creëren.

Naast de x en why-factor heeft ons rolmodel ook expertise-kracht. Het rolmodel zet de kennis om in een kunde binnen zijn vakgebied. Hiermee overtuigen zij anderen. Deze kunde hebben zij niet in de schoolbanken geleerd, maar door te doen. Door hun gedrevenheid, passie, trial and errors en het doorzettingsvermogen. Deze expertise-kracht is nodig voor de transitie die wij aan het maken zijn vanuit het informatietijdperk naar een ‘expertise-tijdperk’.

Wees je bewust van de rolmodellen om ons heen. De rolmodellen die zich inzetten voor een betere wereld:

  • Wie zijn zij?
  • Waarom doen zij wat ze doen?
  • Wat kunnen wij van hen leren?

Het rolmodel wilt de kennis en expertise delen en zo anderen inspireren. Wij geloven dat elk rolmodel een (social) impact heeft op zijn eigen manier. Met ons online matchingsplatform maken wij hen zichtbaar en vindbaar voor de mensen en organisaties die verlangen naar bewuste groei en vooruitgang. Zo willen wij samen een duurzame impact creëren. Als een rolmodel duidelijk zichtbaar en vindbaar is, is hun kennis en wijsheid dat ook. Wij kunnen het delen; cross-over-educatie. De impact zal zich verspreiden. Wij moedigen jullie aan om de wereld te verrijken en mee te bewegen naar de toekomst: Naar een nieuw tijdperk. Het Expertise Tijdperk