Toekomst van de platformeconomie

Waarom wij hebben gekozen voor een online platform? Dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ook wij lieten ons inspireren. Onze Fatima sprak met Rolmodel Laurens Waling (founder van Part-up ) over de toekomst van de platformeconomie.

Fatima kende Part-up van naam, maar leerde het pas echt kennen na een kijkje achter de schermen. “Wat is Part-up precies?”
Part-up is een online platform, waarop talent zich in tijdelijke teams (part-ups) verbindt. Organisaties gebruiken ons platform om voor de opgaven waaraan zij werken snel de juiste teamleden te vinden.
Stel er komt een nieuw vraagstuk op een organisatie af, waarvoor je expertise uit verschillende teams en afdelingen nodig hebt. Hoe krijg je de juiste mensen bij elkaar? Traditioneel gaan managers met elkaar overleggen en duurt het lang voordat mensen worden aangewezen om met elkaar een team te vormen. Met Part-up kunnen mensen zelf kiezen waaraan zij werken en met wie. Teams die gevormd zijn vanuit intrinsieke motivatie, presteren veel beter. En door het overzicht van alle projecten en activiteiten aan iedereen aan te bieden, zie je dat mensen zich vanzelf verdelen over het uit te voeren werk. Helemaal als je hier externen (denk aan een flexibele schil) toe laat.

Part-up is het platform dat talent aan opgaven matcht. We onderscheiden ons door één kant-en-klaar platform aan te bieden, waardoor je met één account makkelijk aan meerdere organisaties / tribes kunt deelnemen.

“Uit welke behoefte is het idee ontstaan dit platform op te zetten?”
Organisatiestructuren zitten lekker samenwerken vaak in de weg. Wij vroegen ons af of je ook zou kunnen organiseren zonder organisaties. Toen bedachten we het concept van tijdelijke teams, gevormd uit een netwerk van talent. We noemden deze teams part-ups, waarbij je wel met de energie van een start-up van start gaat, maar van te voren weet dat je weer uit elkaar gaat. Daardoor voorkom je gedoe om jezelf in stand te willen houden. We wilden dit ‘part-uppen’ zelf uitproberen, maar we misten een platform om deze manier van werken te ondersteunen. We besloten dit te bouwen en er bleek een markt voor te zijn.

Part-up begon klein maar is al enorm gegroeid. Waar dankt Part-up haar succes aan en waar staan jullie nu?
Inmiddels is er een coöperatie met 15 collega’s en 12 investeerders die dit concept verder ontwikkelen. Er is een hele zwerm van fans en partners aan het ontstaan. Ik denk dat het succes vooral te danken is aan het motto “practice what you preach”. Door heel consequent te doen waar wij in geloven, krijgen we mensen mee. We proberen niet te gaan overtuigen, maar in onze eigen praktijk te laten zien hoe het werkt: om bijvoorbeeld zonder hiërarchie te werken in grote groepen. De ervaring die we opdoen delen we weer verder en bouwen we in ons platform in.

Part-up speelt in op de veranderende arbeidsmarkt en organisatievormen; flexwerken en zelforganiseren. Jullie zijn onlangs door de Tweede Kamer uitgenodigd als experts om te komen vertellen over jullie visie op platformeconomie, hoe is dat gegaan?
Dankzij bedrijven als Uber, AirBnB en de maaltijdbezorgers zien we de platformeconomie dagelijks op straat. Steeds meer mensen vinden via een app flexibel betaald werk. De overheid vraagt zich af of haar regelgeving nog wel past bij deze nieuwe vorm van arbeid. Hoe zit het met pensioen, arbeidsongeschiktheid en belastingen? Part-up ziet een toekomst voor zich waarin langzaam iedereen via platformen gaat werken, nu steeds meer organisaties transformeren naar platforms. Dit biedt enorme kansen om steeds meer mensen te laten participeren in zinvol werk. Onze visie op deze toekomst en de bijpassende nieuwe vormen van sociale voorzieningen zijn een dusdanig ander (en positief) geluid dat er graag naar wordt geluisterd. Steeds vaker krijgen we daarin bijval.

Hoe kijk jij naar de platformeconomie? Is dit een tijdelijke trend of is dit echt een transitie waar we in de 21e eeuw doorheen moeten om straks echt efficiënter te kunnen werken?
Dit is absoluut geen tijdelijke trend, maar een hele fundamentele verschuiving. Technologie heeft al gezorgd dat we anders omgaan met informatie en communicatie. Stel je een wereld voor zonder Google en kun je zonder Facebook/Whatsapp? De volgende stap is dat we werken anders gaan organiseren. Dit biedt veel meer dan alleen efficiënter werken. Complete instituties verdwijnen, nieuwe netwerken ontstaan. Werken wordt persoonlijker, en bovenal leuker en zinvoller. Efficiëntie is steeds minder relevant, wanneer je enerzijds met exponentiële groei te maken hebt en anderzijds gewoon leuk werk aan het doen bent.

Wie of wat hebben we nodig om die transitie sneller te laten verlopen?
Mensen die deze kansen kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. We hebben lef nodig om het huidige los te laten. Vooral op individueel niveau: vertrouwen in de toekomst, vertrouwen dat je zinvol werk zult vinden en vertrouwen dat we elkaar opvangen in deze maatschappij. Wanneer je baan en zelfs je organisatie los kunt laten, en kunt focussen op zinvol werk; kun je gaan schitteren, jezelf in de schijnwerpers zetten, veel meer waarde bieden (en waarschijnlijk zelfs meer gaan verdienen).

Durf jij los te laten?
Ja hoor dat durf ik. Heb al flink losgelaten, maar niet iedereen durft dat. Platforms worden soms ook wel gezien als bedreiging voor de zekerheid van werknemers, een bedreiging voor ‘dienstverband’.

Hoe kijken jullie hiernaar?
Dit is precies andersom. Een platform biedt de zekerheid van toegang tot werk. Dat is handiger dan de schijnzekerheid van een baan, bij een organisatie die elk moment kan opvallen.

Jullie zien dit dus als een kans. Welke toegevoegde waarde heeft Part-up als platform voor particulieren en zakelijke gebruikers dan?
Part-up beoogt het platform te worden waarop je altijd passend werk kunt vinden. Helaas zit veel van dat werk nog opgesloten in organisaties, en helpen we nu eerst organisaties om dat werk intern te ontsluiten. Wanneer we interne marktplaatsen bouwen, wordt de stap om externen toe te laten makkelijker. Wanneer eigen mensen ook extern werk vinden, kan er een continu in- en uitstroom ontstaan. Dan worden organisaties langzaam de platformen waarop iedereen zijn talent kan gaan aanbieden. Dit kan al op kleine schaal als je nu een account aanmaakt, maar hier gaat nog wel een paar jaar overheen, voordat we dit op grote schaal kunnen aanbieden.

Hoe zorgt Part-up er voor dat talenten optimaal benut worden binnen een organisatie, part-up en tribe? Hoe gaat dit in zijn werk?
Op ons platform vormt men een tribe. Dat is een groep talenten die jij vertrouwt. Je stelt hiervoor zelf de spelregels op. Binnen die tribe vorm je part-ups (tijdelijke teams) met je deelnemers. Sommige organisaties bestaan uit één tribe, vaak zie je meerdere tribes per bedrijf. Gebruikers van Part-up sluiten zich vaak aan bij meerdere tribes, en krijgen notificaties van passend werk binnen één van de tribes waarbij zij zijn aangesloten/toegelaten. Momenteel zijn er 200 tribes actief, in allerlei sectoren. Er komen elke week nieuwe tribes bij.

Jullie zijn inmiddels zover dat jullie al een ‘Sociocracy 3.0’ hebben om nog efficiënter zelf te organiseren. Kun je onze lezers een tipje van de sluier weggeven?
Sociocracy 3.0 is een framework van patronen om te organiseren zonder hiërarchie. Je kunt er o.a. domeinen, cirkels en rollen mee definiëren, die jouw ‘tribe’ structuur geven. Zonder structuur is zelforganisatie, want daar hebben wij het eigenlijk over, gedoemd te mislukken. Vaak kennen we geen andere structuren dan de hark. Sociocracy 3.0 is daarvoor een beproefd alternatief. We passen dit dagelijks zelf toe, en geven er veel trainingen in. Het is zo mooi omdat je er direct mee kunt beginnen, en geen groot implementatietraject voor nodig hebt.

Wat kunnen we nog meer van Part-up in de toekomst verwachten?
We willen o.a. internationaal gaan. We zien heel veel potentie voor ons concept. De eerste initiatieven over de grens zijn al gestart. Om op te schalen is het belangrijk dat het platform gaat groeien. Van start-up naar scale-up. Daarom willen we nog meer tribes gaan aanbieden. Individuele accounts blijven gratis, maar organisaties betalen een jaarlijkse fee voor hun tribe op Part-up. Wil je ook een tribe? We helpen je graag op weg!

Volgens mij wordt Part-uppen een nieuw werkwoord die we de komende tijd gaan horen. Bedankt voor je tijd en toelichting.