Het sociale en cognitieve belang van evenementen, samenkomen en samenzijn

Nesh qaanay Fatima Akchar. Nesh tarifith, tawayagetsh. Iedjies’n Abdelkader th Tamimount.

Ik ben Fatima Akchar. Ik ben een Riffijnse vrouw en Tawayagetsh (tribe). Ik ben de dochter van Abdelkader en Tamimount.

In 2017 heb ik het Rolmodellen Bureau opgezet. Het Rolmodellen Bureau is voortgevloeid uit mijn burgerinitiatief United Lights. Dit burgerinitiatief zette ik op omdat ik mij zorgen maakte om radicaliserende moslimjongeren en uitreizigers. Ik wilde mensen in de Den Haag bij elkaar brengen om hier samen een oplossing voor te vinden, want gedeelde smart is halve smart. Dit deed ik in de vorm van een symposium en kon hier ondersteuning bij vinden bij onder andere burgers, de politie, welzijnsorganisaties, diverse religieuze stromingen en de lokale gemeente.

Na dit symposium koos ik ervoor om het bijeenbrengen van mensen voort te zetten in de vorm van storytelling bijeenkomsten. Vanuit het organiseren van deze evenementen, waar toegepaste kennis werd gedeeld, ben ik overgestapt naar het bemiddelen van mensen die deze kennis hebben. Dit werd een sprekersbureau. Opdrachtgevers die op zoek zijn naar inspiratie konden bij mij een spreker boeken. Ik noem hen rolmodellen, mensen die zich inzetten voor een betere wereld. Mensen die het hoofd boven het maaiveld steken en durven te pionieren.

Matchingsplatform voor meer social impact samenkomsten

Het team groeit. Wij stappen over naar een matchingsplatform. Het is een moderne versie voor het bemiddelen van deze rolmodellen aan opdrachtgevers die evenementen organiseren.

Onze rolmodellen zetten zich in voor een betere wereld omdat zij (en wij) geloven in een wereld waarin we met mens, dier en planeet samen in harmonie en liefde kunnen leven. Omdat we een toekomstperspectief hebben waarin we allemaal er allemaal mogen zijn, samen met elkaar en naast elkaar. De visie en kernwaarden van het Rolmodellen Bureau zijn hierop gefundeerd. Door kennis en toegepaste kennis, ervaringen en wijsheid met elkaar te delen kunnen we elkaar op liften en gezamenlijk de beweging maken die naar een betere wereld zal leiden.

Evenementen, klein en groot, zijn hier dus voor nodig.

De opgelegde maatregelen zijn beperkend voor de ontwikkeling van de mens en mensheid

De overheid legt ons nu diverse maatregelen op en één daarvan is dat er geen evenementen mogen plaatsvinden. Naast dat deze maatregelen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, zijn daartegenover talloze wetenschappelijke bewijzen te vinden van het belang van groepen (samenzijn en samenkomen) voor het individu en de groep zelf.

Ik begon deze blog met mij voor te stellen in het Tariffit, mijn moedertaal, omdat ik zelf deze inheemse roots heb en ons allemaal er aan wil herinneren waar ons oorsprong ligt, wie wij als mens en mensheid in essentie Zijn.

Kampvuur

Wij mensen zijn sociale wezens. Van oudsher komt de mens bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan. Het kampvuur was de plek waar men elkaar vertelde over de dag, waarschuwde over de gevaren en indringers van buitenaf. Men vertelde verhalen aan elkaar  en gaf hier kennis aan elkaar door. Het kampvuur was ook de plek waar men samen at. Het moment om samen te eten werd de plek waar men bij elkaar kwam om te socialiseren en met elkaar filosofeerde over het leven en de zin daarvan. Het kampvuur heeft zich van buiten naar binnen verplaatst en heeft door de eeuwen verschillende vormen aangenomen. Van theater, religieuze evenementen, huwelijksfeesten, geboortefeesten tot aan zakelijke bijeenkomsten en muziekfestivals.

Samen komen is een evenement die samen-leven en samen-zijn mogelijk maakt en maakt van het leven een feest. Het brengt vreugde en ontwikkeling voort.

Samen-leven en samen-zijn heeft er door de eeuwen heen ervoor gezorgd dat wij ons zo ver hebben ontwikkeld tot wie wij nu zijn. Het is zelfs door de evolutie heen zelf een overlevingsstrategie geweest. Samen ben je sterker tegen aanvallen van buitenaf.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Fatima Akchar, oprichtster van het Rolmodellen Bureau

Het samenZijn is dus voor de groep van levensbelang maar ook van de individu. Dit ligt zo in ons DNA verweven en opgeslagen dat sociale momenten van levensbelang zijn voor ons overlevingskansen. Zij zijn zo sterk dat ze in de diergroepen ook als overlevingsstrategie wordt gebruikt wanneer er een zwak en mank dier de kudde vertraagd en in gevaar brengt wordt de groep boven het individu gesteld. Het zwakke dier wordt uit de kudde gezet zodat de groep, die wordt gevormd wordt door meerdere individuele dieren, kan overleven. Het zwakke dier wordt aan zijn lot overgelaten.

Dit mechanisme zien we nog steeds terug in sociale groepen waar groepsdruk en eer van de groep hoger dan het belang van het individu gesteld wordt. Niet bij de groep horen, niet mee kunnen doen met een groep is verzwakkend en levensgevaarlijk.

Nu de overheid ons verbiedt om bij elkaar te komen met meer dan 4 personen heeft dit een enorm impact op ons sociale wezen. Ook de 1,5 meter regel brengt dit in gevaar. Dit heeft te maken met onze sociale gehechtheid. De mens heeft naast een groep ook aanraking nodig om te overleven. Voelen is namelijk het eerste zintuig en een eerste levensbehoefte. Bij baby’s die onvoldoende aangeraakt worden en/of het ontbreken van de nabijheid van een liefdevolle ouder/verzorger, is de ontwikkeling op hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis het grootst.

Groepsdruk

Door groepsdruk die in de samenleving is ontstaan, die ten grondslag aan de opgelegde maatregelen liggen, zien we nu socialisatie ontstaan. Burgers, organisaties en ondernemers die bang zijn om een evenement te organiseren want de sociale controle en druk is enorm. De verwachting is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Iedereen volgt de opgelegde maatregelen dus braaf en netjes op. Dit fenomeen wordt in de sociale wetenschappen socialisatie genoemd. Het verinnerlijken van externe verwachtingen van een groep.

Wanneer je zodanig externe verwachtingen verinnerlijkt en deze niet meer te onderscheiden zijn van interne verwachtingen heeft dit een negatieve uitwerking voor je individuele identiteit en in extreme gevallen dat je niet meer weet wie jij bent. Ook heeft dit een uitwerking op de identiteit van de groep. De oorspronkelijke groepsidentiteit kan hiermee vervagen en onduidelijk worden..

Zo is het nu dat we allemaal druk op elkaar leggen en zijn we verlamd geraakt om bij elkaar te komen of dit niet te doen zonder deze opgelegde maatregelen toe te passen. Zo belanden we in een vicieuze cirkel van onthechting en een ontwikkeling van asociale (afwijkend) gedrag van wie we van nature Zijn als mens.

Socialisatie kent dus ook een negatief eindresultaat.

Cognitieve uitdaging pas bij een groep van meer dan 4 personen

Het samenZijn doet dus ook op cognitief niveau iets met ons en bepaalt mede wie we zijn en waar we voor staan.

Wanneer je wel samen kunt komen, en dus kunt Samenzijn ontstaat er naast een sterk primair overlevingsmechanisme ook een dynamisch ontwikkelingsmechanisme op cognitief niveau. Door samen te komen kunnen we namelijk kennis en toegepaste kennis met elkaar uitwisselen, je kunt met elkaar de dialoog aan gaan en in vurige discussies verzeild raken. Ook dit heeft een belangrijke rol in onze voortbestaan als mens. Het heeft namelijk altijd een belangrijke rol gespeeld in de cognitieve ontwikkeling van de mens. Het samenkomen heeft tot miljarden innovaties geleid, tot uitvinden en inzichten die wij vandaag de dag nog gebruiken. Zo kwam de Lunar society als groep bij elkaar bij volle maan om samen te eten en wisselden kennis uit over hun bevindingen. Dit hielp hen in hun individuele onderzoeken en verrijkte hun werk.

Door met elkaar het gesprek aan te gaan leer je naast de ander ook jezelf kennen en word je in een groep uitgedaagd verder te kijken dan je eigen visie en mening.

Om echt de verdieping in te gaan en cognitief uitgedaagd te worden heb je minstens 5 personen nodig. In een groep van 5 kun je het namelijk of allemaal met elkaar eens of het allemaal oneens met elkaar zijn. Of er zijn 2 personen die het ergens met elkaar eens zijn en 3 die het oneens zijn of andersom. Hierdoor ontstaat er een dynamiek die je blijft uitdagen om tot een nieuw en hoger bewustzijn (bewustZijn) te komen of een inzicht waar je niet toe komt in een kleinere groep. De individuele intelligentie wordt door de collectieve intelligentie verhoogd en uitgedaagd naarmate de groep groter wordt. Andersom geldt dit dus ook; hoe kleiner de groep, hoe lager de individuele en collectieve intelligentie (en bewustZijn) uitgedaagd wordt.

Contemplatie en devolutie

Om invloed te hebben op iemands cognitiviteit en de collectieve intelligentie worden mensen bij verhoren bijvoorbeeld uit de groep gehaald en geïsoleerd van de groep verhoord. Dit wordt ook wel isolatie of contemplatie genoemd. De term contemplatie stamt van het Latijnse contemplatio. Letterlijk betekent contemplatie “het scheiden van iets uit zijn omgeving”. Eerder heb ik vermeld dat de natuurlijke omgeving van de mens een groep is. Deze natuurlijke omgeving zorgt voor fysieke, sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheid maar verhoogd een groep dus ook het individuele en de collectieve intelligentie en daarmee de overlevingskansen.

Andersom geldt dus ook dat wanneer er geen groepsvorming mag plaatsvinden en je elkaar niet cognitief kunt uitdagen dit de individuele en collectieve intelligentie verlaagd. Dit betekent dus een stagnatie in ontwikkeling en leidt ook tot devolutie van de individuele, collectieve intelligentie én dus de overlevingskansen.

Hoe langer de isolatie, contemplatie plaatsvindt des te groter de gevolgen zijn op het cognitief functioneren en des te moeilijker deze te herstellen te zijn. Dit lange herstel zorgt ervoor dat er een vertraging plaatsvindt in de individuele en collectieve ontwikkeling en intelligentie.

Evenementen horen bij de mensheid

De mens heeft baat bij evenementen, samenkomsten en samenzijn. Dit maakt ons gelukkig en vreugdevol. Dat brengt ons verder in de evolutie, ons voortbestaan en onze cognitieve ontwikkeling.

Samenkomen en samenZijn verhoogd ons individueel en cognitieve intelligentie waardoor wij ons als individu en als gehele mensheid verder kunnen ontwikkelen en bestaansrecht behouden.

Ik vind het van groot belang dat de mens en mensheid elkaar blijft ontmoeten in sociale groepen. Zij is namelijk middels groepen veiliger, slimmer en kan zich alleen door samenkomsten (evenementen) verder ontwikkelen naar een hoger bewustzijnsniveau om zo de weg naar verlichting en een betere wereld voort te zetten.

Evenementen hebben altijd bij de mens gehoord en zullen dat altijd moeten zijn en blijven. Evenementen zijn goed voor onze sociale gehechtheid, welzijn en fysieke veiligheid.