Vanuit het Licht van Liefde sluiten wij niemand uit

Kennen wij elkaar al? Misschien nog niet. Ik stel mijzelf graag even aan je voor; mijn naam is Fatima Akchar en ik ben oprichtster en eigenaresse van het Rolmodellen Bureau. Ik ben sinds ik mij kan herinneren actief maatschappelijk betrokken. Daarnaast ben ik moeder, sociaal pedagogisch hulpverlener en coach. Sinds kort geef ik ook cosmic healing massages.

Mijn zorgen over de toekomst van de jeugd waren groot, dus ik riep mensen bij elkaar en vormde het burgerinitiatief United Lights. Tussen wanhoop en hoop schreef ik een gedicht onder dezelfde naam. Dit gedicht is mijn persoonlijke missie, mijn passie. Met de dag groeit het; en het wordt groter en actiever.

Ik geloof in een Wereld van Vrede. Een wereld waar mensen in Liefde en Vrede met elkaar Leven. In deze wereld zijn alle mensen gelijkwaardig en vrije autonome wezens. Zij Leven hier in Harmonie met de dieren en de Planeet Aarde.

Het initatief United Lights werd Storytellings, dat ging geleidelijk over in een bemiddelings- en sprekersbureau. De eerste stappen van het Rolmodellen Bureau zijn toen gezet; met de betekenisvolle woorden van het gedicht als missie. In 2019 wilde ik het anders doen. Het idee voor een online platform was geboren. Een plek voor vraag en aanbod waar mensen (rolmodellen) zich inzetten voor een betere wereld. Ik geloof in deze rolmodellen. Geef ze een podium waar ze hun kennis en expertise delen met anderen. Dan bewegen wij hier samen naartoe; samen bewegen naar een ideale wereld. 

“Alleen het Licht van Liefde en Vrede kan het duistere op de wereld overwinnen.
Zuivere Lichten uit zuivere harten zijn krachtig en sterk genoeg om de wereld te leiden.
Zuivere Lichten moeten zich nu beter dan ooit verenigen.

United Lights”

Wij Zijn inclusief
Liefde is een universele bron. Een bron die ons voedt en voortstuwt. Wij zijn het Rolmodellen Bureau. Het rolmodellen Bureau kiest voor Liefde en vanuit dit Licht spreken wij ons uit.

De laatste maanden staat de wereld voor grote en nieuwe uitdagingen. Veel mensen, organisaties en beleidsmakers maken dagelijks (nieuwe) keuzes. Keuzes waarvan niemand had verwacht ze ooit te moeten maken. Keuzes waar ze wellicht niet altijd achter staan; de gevolgen op korte en lange termijn zijn niet bekend. Door sociale groepsdruk (onbewust) maken zij keuzes die zij misschien nooit zouden maken. Je komt door de huidige maatregelen, wetten en de opgelegde straffen gevraagd of ongevraagd voor een keuze te staan.

Met de keuzes van vandaag creëren we de wereld van morgen. Daar zijn wij van overtuigd. Als wij deze bewuste keuze durven maken, creëren wij een Wereld van Vrede, Liefde en Eenheid; de wereld van de toekomst. Daarmee zijn de wereld en het leven een krachtig en continue Creatieproces. Achter dit proces zit een stuwkracht; de kracht achter beweging. Het is het punt van actie, het punt achter passie en het punt waar de magie plaatsvindt. Het punt van transformatie. Het is het punt waar vanuit alles in verandering en beweging komt.

Wij sluiten niemand uit
Op deze bron van Liefde en passie beweegt het Rolmodellen Bureau samen met andere wereldverbeteraars zich richting onze
visie en missie  en vinden wij hopelijk een Wereld van Vrede. Uitsluiting, discriminatie of vrijheidsbeperkingen op welke grond dan ook, horen daar niet bij. In een Wereld van Vrede is elk mens vrij en en gerespecteerd in zijn keuzes en vrijheden. Liefde omarmt andersdenkende. Eenheid betekent het insluiten van het geheel, van iedereen. Vanuit het Licht van Liefde kijken wij terug op de geschiedenis en blikken wij vooruit naar de toekomst. Wij zien dat al deze nieuwe maatregelen en wetten geen stand houden, langzaam breken ze af.

Wij sluiten niemand uit. Zeker niet met de onverwachte en opgelegde keuzes die iedereen moest maken in het achterhoofd. Met de kernwaarden (Eenheid, Liefde en Stuwkracht) in ons hart omarmen wij iedereen op ons platform. Liefde sluit in. Het is een duurzame weg die werkt. 

Marhaba, wees welkom 

Fatima Akchar
Founder Rolmodellen Bureau