Engbert Breuker

Hij is mede-creator Red to be Blue, waarmee hij wereldverbeterende ideeën ‘opdringt’ aan iedereen die er iets mee zou moeten doen: een actiebureau voor radicale verandering.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

Workshops

v

Storytelling

Gastspreker

Presentator

Dagvoorzitter

Moderator

Masterclasses

Thema’s

Sociale Innovatie

Sociaal ondernemerschap

Milieu en duurzaamheid

Achtergrond

Niets is meer wat het geweest is. Nadat we in de jaren zestig de knellende banden van het burgerleven hebben afgeworpen en in de jaren zeventig de hiërarchie uit de industriële revolutie op het werk hebben verworpen, gooiden we in de jaren tachtig die idealen weer overboord omdat we wel resultaten moesten boeken. De integratie van ideaal en productiviteit in de jaren negentig is overruled door de nieuwe wereldverhoudingen en vervolgens de financiële crisis.

Engbert Breuker, wondernemer, onderzoekt dit alles en behoudt het goede in zijn streven naar een betere wereld. Hij legt verbanden tussen denken, passie en handelen van organisaties en mensen, vanuit de overtuiging dat meer aandacht voor de individuele medewerkers zorgt voor talenten waarmee organisaties kunnen schitteren.

Holistisch organiseren

Een organisatie is niet los te zien van de maatschappij of de mensen waaruit zij bestaat. Een model van een organisatie gaat daarom altijd mank. Engbert: ‘Ik gebruik daarom geen modellen, maar benader de organisatie vanuit de mens.’

Op zoek naar de persoonlijke verbinding in al zijn rollen

Engberts is initiatiefnemer van de Stichting Werklust: het creëren van werkgenegenheid door LoLwerkplaats; inspirerende bijeenkomsten waarin betrokken deelnemers iemand praktisch en moreel steunen om denken, passie en handelen (hoofd, hart en handen) op één lijn te brengen.

Please follow and like us: