Fatima Akchar

“Hoe de wereld eruit ziet heeft te maken met wat we denken, voelen en doen. Wat wij vandaag de dag doen heeft impact op de volgende beschavingen. Wij zijn de creators daarvan.”

Te boeken voor

Presentatie visie Rolmodellen Bureau

Inspirator

v

Storytelling

Gastspreker

Masterclasses

Workshops

Consulting en advies

Thema’s

v

Inspirator

Visionair & pionier

Veranderende samenleving en arbeidsmarkt

Rolmodellen

Sustainable impact

Persoonlijk en vrouwelijk leiderschap

Liefde, geloof en vertrouwen.

Emancipatie

Sociale invloed

Maatschappelijke verbinding

Sociaal ondernemerschap

Diversiteit en inclusie

Achtergrond

Mijn doel is om doelbewust een fundament te leggen voor de wereld waar we ons op verder kunnen ontwikkelen. Hoe de wereld eruit ziet heeft te maken met wat we denken, voelen en doen. Wat wij vandaag de dag doen heeft impact op de volgende beschavingen. Wij zijn de creators daarvan. Wij sturen dus zelf naar de wereld van de toekomst. De vragen die het dan oproept is: wie staat er aan het stuur en wat kenmerkt hen? Welke energie heerst er en hoe kunnen we de energiewetten gebruiken ten bate voor de transitie naar een vreedzame, maakbare wereld die in harmonie is met haar bewoners? Ik geloof dat we daar invloed op hebben en wanneer we dit bewust doen vanuit een sterk fundament en zijn, we een transitie opwaarts kunnen creëren en het proces kunnen versnellen.

Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.” – Albert Einstein

De tijdsgeest waarin wij leven vraagt juist nu om andere vormen van leiderschap. Dat betekent een kanteling van energiestromen en het managen van deze energie. We leven in tijd van transities en overgang naar een nieuw tijdperk van expertise. Wie zetten deze transities in beweging en wat beweegt hen? Hun kennis, wijsheid en expertise wil ik middels cross-over ecducatie delen met de wereld opdat we samen verder kunnen bewegen naar de toekomst.

Ik ben geboren in Marokko en op driejarige leeftijd in 1987 naar Den Haag verhuisd. Ik ben opgegroeid in het hart van deze internationale stad van Vrede en Recht. Een dynamische stad waar we de veranderingen van de globalisering aan den lijve ondervinden.  Zelf ervaarde ik hoe het is om op te groeien met verschillende culturen om mij heen, met de daarbij behorende uitdagingen, verwachtingen en benefits. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd tot een sterk ontwikkelde bi-culturele identiteit en een visie op een verrijkende toekomst.

Eén van mijn rolmodellen, Martin Luther King jr. zei; “Those who love peace must learn to organize effectively as those who love war.” Dit heeft mij in beweging gebracht om mijn organisatievermogen praktijkkennis en expertise in 2014 te starten met mijn burgerinitiatief United Lights, waar het Rolmodellen Bureau uit is voortgevloeid. Een platform om rolmodellen uit de 21e eeuw zichtbaar en vindbaar te maken en een podium te bieden zodat hun impact versterkt wordt. United Lights vormt de kern van de missie van het Rolmodellen Bureau.

Please follow and like us: