Hanneke Gelderblom

Diversiteit is geen probleem, maar een kracht.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

v

Storytelling

Gastspreker

Masterclasses

Thema’s

Sociaal Maatschappelijk

Discriminatie & gelijkheid

Mensenrechten

Emancipatie

Religie & levensbeschouwing

w

Politiek DIaloog

Maatschappelijke verbinding

Achtergrond

Meer dan 25 jaar actieve politieke betrokkenheid.

12 jaar Gemeenteraad den Haag en 13 jaar Eerste Kamer waarbij 5 jaar lid van de Nederlandse delegatie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Vandaar uit waarnemer bij verkiezingen in vele landen in Midden en Oost Europa.

Nu columnist bij Jonet

Kernlid van het OJCM – landelijk Overleg Joden Christenen en Moslims

Diversiteit is geen probleem maar een kracht.

Elkaar leren kennen is mooi, maar niet voldoende. Om samen te werken vertrouwen noodzakelijk. Zo groeit het besef dat mensen komend vanuit diverse religies en levens-beschouwingen verschillend zijn en ook zullen blijven. Dat kan behoorlijk schuren maar wanneer je ondanks dat toch met elkaar verder gaat wordt de band en het onderlinge vertrouwen steeds sterker..

Het politieke krachtenveld is een terrein waar je je kunt inzetten voor de maatschappij. En dat kan dwars door alle zogenaamde politieke spelletjes heen.

Ook hier gaat om persoonlijke inzet en integriteit bij alles wat je doet.

Please follow and like us: