Hanno Ambaum


Werkende weg zoeken we verder en ontwikkelen ons dagelijks.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

Workshops

Gastspreker

Masterclasses

Thema’s

Sociale ondernemerschap

Sociaal maatschappelijk

Sociale innovatie

Sociale invloed

k

Onderwijs en vernieuwing

w

Politiek dialoog

Pionier

Maatschappelijke verbinding

Er wordt veel gepraat over onderwijsvernieuwing, maar het in praktijk brengen is toch een ander verhaal. De onderwijsmaker vertelt uit eigen ervaring hoe je binnen en buiten de onderwijskaders onderwijs kunt innoveren.

In 2010 ben ik begonnen met het ontwikkelen van een vernieuwende vorm van onderwijs binnen het Nederlandse schoolsysteem. Ik zag getalenteerde studenten uitvallen en vond dat daar een passende oplossing voor moest worden gezocht. Het Graafschap College deelde deze mening en samen hebben we de afgelopen jaren gebouwd aan een innovatief onderwijsconcept. Een aanpak die binnen de onderwijskaders zoekt naar hoe je meer aansluit bij de individuele student.

Op Mijn School zijn docent en student gelijkwaardig, stimuleren we de autonomie van de student en helpen we om de regie over je leven en leren terug te krijgen. We werken samen aan het realiseren van dromen en doelen en koppelen dit aan onderwijs wat past. De school is ingebed in de maatschappij waar de school staat en is verbonden met sociale projecten en het bedrijfsleven.

Omdat ik geloof dat je je moet blijven ontwikkelen, en het onderwijs niet stil mag staan, ben ik een nieuw project gestart: The Academy for Community and Talent. ACT

Het is een innovatief project van 3 jaar dat, met de doelgroep en diverse partners, werkende weg nieuw onderwijs ontwikkelt met sociaal maatschappelijke impact. We worden ondersteund door het ministerie van OC&W

Het ACT! wordt ingericht met VO-leerlingen, MBO-studenten, HBO-studenten, docenten, coaches en ondernemers met een uiteenlopende achtergrond. Zij bouwen samen aan en ontvangen doelgericht onderwijs met persoonlijke coaching. Het onderwijs is gekoppeld aan een innovatieprogramma op het snijvlak van werk, onderwijs en (sociaal) ondernemen. Zij vullen gezamenlijk het programma binnen ACT! met diverse partners. Naast het programma loopt wetenschappelijk onderzoek.

Het open karakter zorgt voor een nieuwe dynamiek, waarbij nadrukkelijk het maatschappelijk speelveld verder reikt dan de schoolmuren. Ouders, ondernemers, hulpverlening etc. worden in de ontwikkelingen meegenomen en dragen hier ook actief aan bij. Hierdoor ontstaat een leer/werkomgeving waar vanaf VMBO-BB t/m HBO-onderwijs wordt verzorgd, voor een leeftijdsgroep tussen de 15 en ca. 25 jaar. Door de heterogene samenstelling creëer je een nieuwe dynamiek, waarbij ieder leert samenwerken met elkaar, leert van elkaar en er binnen de school rolmodellen zijn voor de jongere leerlingen.

Op deze wijze ontstaat vanuit een gezamenlijk doel een natuurlijke leeromgeving die concreet en zichtbaar persoonlijk en maatschappelijk resultaat oplevert. Hierdoor is de intrinsieke motivatie om met elkaar en van elkaar te leren geborgd. Dit proces wordt door professionals in samenwerking met onderwijs begeleidt, zodat de leerling of student niet alleen een mooie werk/leerervaring opdoet, maar dit ook kan verzilveren met een diploma of certificaat waardoor de kansen op de arbeidsmarkt groter worden.

Wil je ook bouwen aan beter onderwijs?

De onderwijsmaker initieert en ondersteunt onderwijsvernieuwing. Dit doe ik door zelf te blijven onderzoeken, onderwijs te maken en mijn ervaring te delen. Ik geef lezingen, workshops, training, coaching en advies over onderwijsvernieuwing in de praktijk. Je wordt geïnspireerd met concrete handvatten over hoe je je eigen leeromgeving kunt (her)inrichten!

Please follow and like us: