Joost Röselaers


Met de ontkerkelijking dreigt er binnen de Nederlandse samenleving een centrale plek van bezinning en duiding te verdwijnen.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

Workshops

v

Storytelling

Gastspreker

Thema’s

Sociaal maatschappelijk

Religie & levensbeschouwing

Maatschappelijke verbinding

Interreligieuze dialogen

w

Politiek dialoog

Achtergrond

 

 

Met de ontkerkelijking dreigt er binnen de Nederlandse samenleving een centrale plek van bezinning en duiding te verdwijnen. Vanuit het waardevolle van onze religieuze tradities wil ik deze plek blijven bieden, en het gesprek stimuleren over onze gedeelde waarden en inspiratiebronnen.

Waar komen wij ons bed voor uit, en waar leven wij voor? Wat bindt ons, als Nederlander? Welke verhalen inspireren ons?

Ik denk graag buiten de bestaande kaders, en wil het gesprek aangaan met allen van goede wil en creatieve geest

Please follow and like us: