Laurens Waling

 
Ik denk in kansen. Ik zie de wereld als een grote verzameling van mensen met talenten.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

Workshops

v

Storytelling

Gastspreker

Dagvoorzitter

Moderator

Masterclasses

Model

Thema’s

Social organizing en flexibele werkplatformen

Sociale Innovatie

Sociaal Maatschappelijk

Sociale invloed

Sociaal ondernemerschap

Jeugd

j

Onderwijs

Pionier

Achtergrond

Laurens denkt in kansen. Hij ziet de wereld als een grote verzameling van mensen met talent. Het is een kwestie van matching aan de juiste uitdagingen. Helaas gaat die matching nog vaak mis. Organisaties profiteren te weinig van al het intern en extern aanwezig talent. Door ingewikkelde organisatie-afspraken, -cultuur en -belangen, werken mensen suboptimaal samen.

Met zijn succesvolle start-up Part-up laat Laurens zien hoe organiseren anders kan. Wat er kan gebeuren als je talenten bevrijdt uit hun organisatie-keurslijf. Zijn verhaal over organiseren zonder organisatie is inspirerend voor zowel traditionele bedrijven, als modern samenwerkende netwerken van zelfstandig professionals. Iedereen kan een stap maken in ‘social organizing’, zoals Laurens dat noemt.

Laurens is betrokken bij tientallen transities in organisaties om anders te gaan organiseren. Boek Laurens (voor inspiratie) om op een nieuwe manier te gaan samenwerken.

Boek dit rolmodel nu als spreker.

Neem contact op via ons contactformulier.

Please follow and like us: