Laurens Waling

Ik denk in kansen. Ik zie de wereld als een grote verzameling van mensen met talenten.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

 

Workshops

 

v

Storytelling

 

Gastspreker

 

Dagvoorzitter

 

Moderator

 

Masterclasses

 

Model

 

Thema’s

Social organizing en flexibele werkplatformen

 

Sociale Innovatie

 

Sociaal Maatschappelijk

 

Sociale invloed

 

Sociaal ondernemerschap

 

Jeugd

 

j

Onderwijs

 

Pionier

 

Achtergrond

Laurens denkt in kansen. Hij ziet de wereld als een grote verzameling van mensen met talent. Het is een kwestie van matching aan de juiste uitdagingen. Helaas gaat die matching nog vaak mis. Organisaties profiteren te weinig van al het intern en extern aanwezig talent. Door ingewikkelde organisatie-afspraken, -cultuur en -belangen, werken mensen suboptimaal samen.

Met zijn succesvolle start-up Part-up laat Laurens zien hoe organiseren anders kan. Wat er kan gebeuren als je talenten bevrijdt uit hun organisatie-keurslijf. Zijn verhaal over organiseren zonder organisatie is inspirerend voor zowel traditionele bedrijven, als modern samenwerkende netwerken van zelfstandig professionals. Iedereen kan een stap maken in ‘social organizing’, zoals Laurens dat noemt.

Laurens is betrokken bij tientallen transities in organisaties om anders te gaan organiseren. Boek Laurens (voor inspiratie) om op een nieuwe manier te gaan samenwerken.

In het kader van het AWVN-jaarcongres over de toekomst van werk interviewde AWVN vijf werkgevers over dit thema. Wat moet er volgens hen veranderen om de arbeidsmarkt in de toekomst goed en gezond te houden? Met welke ontwikkelingen worstelen zij in hun eigen bedrijf en/of sector? Welke oplossingen hebben ze daarvoor in gedachten? In deze derde aflevering komt Laurens Waling aan het woord, oprichter van Part-up, een platform voor teamwork.

Please follow and like us: