Het Rolmodellen Bureau

Vanuit het Rolmodellen Bureau bieden wij bedrijven en andere organisaties die op zoek zijn naar unieke inspiratoren, expertise en eigentijdse innovatieve sprekers aan. Rolmodellen van de 21e eeuw. Onze rolmodellen zijn te boeken voor gastlezingen, masterclasses, workshops, storyteller of dagvoorzitter verspreid over verschillende thema’s.

Maatwerk

Onze sprekers brengen unieke verhalen die voor velen relevant zijn. Wij passen boodschap en presentatie graag aan zodat ze aansluiten bij uw vraag en bij de aard van het evenement. Wij denken graag met u mee en helpen u met het vinden van de juiste spreker. Maatschappelijke impact staat bij ons voorop. In die zin willen wij een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets dat je erbij doet. Het komt voort uit de missie en visie van uw organisatie. Wij helpen u graag hiervoor een stevig fundament te bouwen..

Kernwaarden van het Rolmodellen Bureau

Het Rolmodellen Bureau laat zich leiden en inspireren door drie kernwaarden:

  • Verenigen
  • Verbinden
  • Verrijken
Deze drie kernwaarden zijn eenvoudig uit te leggen; Verenigen gaat vooraf aan verbinden. Verenigen staat voor het bijeenkomen, elkaar kunnen zien en elkaars aanwezigheid kunnen erkennen. Wanneer men elkaar kan zien, ervaren en erkennen kan er worden overgegaan naar verbinden. Verbinden is bij het Rolmodellen Bureau een actief werkwoord en wordt vanuit een actieve en betrokken houding gedaan. Verbinden achten wij noodzakelijk en nodig omdat het tijd is om te werken aan de hechting, binding, met onze beschaving en de toekomst die we voor elkaar en onze planeet voor ogen hebben. Dit kan wanneer we waarde hechten aan en ruimte creëren voor progressieve en constructieve oplossingen, visies en verhalen en de mensen hierachter.
Vanuit het Rolmodellen Bureau geloven wij namelijk ook dat juist deze mensen daadwerkelijk bijdragen aan verdere kennisontwikkeling. Onze rolmodellen beschikken over unieke kennis en expertise en door deze bijeen te breng zijn we samen krachtiger. En door de kennis en expertise te delen werken we gezamenlijk aan een duurzamer sociale impact en stimuleren wij cross-over educatie. Doordat kennis overdraagbaar is wordt het duurzaam en doordat we onze krachten bundelen komen we uit op een duurzamer social impact. Verrijken staat hierom dan ook centraal bij het Rolmodellen Bureau. Na verenigen, verbinden kunnen we overgaan tot verrijken en nieuwe levels bereiken. Met verrijken doelen wij op het delen van deze kennis, expertise en wijsheden, die dient als fundament voor doorontwikkeling van onze kennis, ten bate van onze samenleving, beschaving en planeet. Wij zetten ons dan ook actief in om de kennis en expertise die onze rolmodellen hebben opgedaan zo breed mogelijk te verspreiden om andere te inspireren en te verijkken.

Geschiedenis

Het Rolmodellen Bureau is voortgevloeid uit het burgerinitiatief, United Lights (verbinden en verenigen vanuit het licht van liefde en vrede) van Fatima Akchar om krachten bundelen. 

Door maatschappelijke vraagstukken en de vele negatieve mediaberichten was er bij Fatima Akchar de behoefte om een tegengeluid te bieden en de mensen die zich positief inzetten voor onze samenleving en wereld en voorbeeld zijn voor vele van ons een groter podium te bieden, online en offline.

Toekomstgericht

Ons streven is het versterken en ondersteunen van succesverhalen en van positieve geluiden. Positieve voorbeelden hebben een gunstig effect op de mens. Vanuit het Rolmodellen Bureau wordt kennis gedeeld, wordt het collectief bewustzijn vergroot en wordt zeker ook het toekomstperspectief van onze samenleving  en wereld verbetert. En niet alleen die van ons, hier en nu, maar ook van de opgroeiende generaties en die daarop volgen. Dit is waar wij in geloven: Verenigen, verbinden en verrijken.

Verrijkende groet,

Fatima Akchar en Team Rolmodellen Bureau

Bent u benieuwd hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan nu contact met ons op. Wij staan voor u klaar.