Bij het Rolmodellen Bureau krijgen we regelmatig vragen zoals: Wat is een rolmodel? Wat maakt iemand een Rolmodel? Hoe kan ik een rolmodel bij jullie worden?

Om veel vragen te beantwoorden en meer inzicht te geven in onze visie en ambities gaan wij meer met jullie delen. Dat is een van onze kernwaarden, delen om te verrijken.
En daar gaat het om; een rolmodel bij het Rolmodellen Bureau is bereid zijn kennis, visie, expertise en wijsheid te delen om andere te inspireren en uitnodigen mee te bewegen.

Wanneer iemand mij vraagt wat een rolmodel is antwoord ik altijd eerst met dat iedereen een rolmodel kan zijn. Dat kun je voor je kind als ouder zijn, dat kun je als oudere broer of zus zijn voor je broertje/zusjes zijn. En zelfs een Geert Wilders kan voor sommige een rolmodel zijn, alleen is dat niet het type rolmodel waar wij op doelen.

Zelf ben ik  altijd gefascineerd geweest door grote rolmodellen zoals Martin Luther King jr. Nelson Mandela, Mahātmā Ghandi. Grote namen, met grote impact in de wereld. Mensen die opkwamen voor minderheidsgroepen en hun hoofd boven het maaiveld durfden uit te steken. Zij wisten door hun daden andere te inspireren, en worden nog steeds groots geëerd. Voor miljoenen mensen zijn ook namen zoals Jezus en Mohamed een rolmodel. We kunnen niet bevatten hoeveel mensen zij door de eeuwen heen bereikt hebben met hun woorden en boeken. En toch is het goed te onderzoeken hoe het komt het komt dat de en persoon op zo’n grote schaal mensen in beweging kan krijgen en een ander niet?

X-factor van een rolmodel.

Wanneer je op de term rolmodel in het woordenboek zoekt kom je uit op omschrijvingen zoals ‘iemand die een bepaalde voorbeeldfunctie heeft’, ‘voorbeeld om na te streven’ of ‘lichtend voorbeeld

Toen ik zelf nog actief rolmodellen benaderde en uitlegde wat ik wilde opzetten en ik hen zie als rolmodel voor de wereld kreeg ik regelmatig een verbaasde reactie. Men reageerde vaak met; ‘Ik als rolmodel? Zo zie ik mijzelf helemaal niet. Ik doe alleen wat ik belangrijk en nodig vind.’ Bescheidenheid siert hen, maar ik ben van mening dat we in onze wereld meer bewuster en trots mogen zijn op hun aanwezigheid en op wat zij doen. Een rolmodel is zich dus niet altijd bewust van de voorbeeldfunctie die hij of zij heeft. Dat betekent echter niet dat wat zij doen of vertellen onbewust is. Het rolmodel is zich juist heel bewust van zijn/haar doelen, ambities en koers.

In de laatste definitie ‘lichtend voorbeeld’ is belangrijk voor ons, het is de x-factor die wij proberen te vinden in de mensen die zich bij ons aanmelden. Lichtend is niet tastbaar waardoor je er enkel een definitie aan kunt proberen te geven in vaardigheden als kundig, passie, gedrevenheid, dienend en ambitie waardoor hun voorbeeldfunctie tot uiting komt. Ook als in dat zij ‘verlichting’ en vernieuwe inzichten brengen op de thema’s waarop zij werken. Verder zoeken wij naar de ‘why’ van het rolmodel. Wat beweegt hen en wat vormt hun waarden? Waaruit bestaat hun identiteit en op welke missie zijn ze? Alleen wanneer deze vanuit een hele diepe intrinsieke motivatie komt kan iemand effecteftie en actief een ander aansporen in beweging te komen, dat is wat we dus vaak ‘inspireren’ noemen.

Deze x-factor, is aanstekelijk en voelbaar in de ruimte, dit is het ‘rolmodellen-effect‘. Dit effect zorgt ervoor dat positief voorbeeldgedrag gezien en ervaren kan worden en nodigt de ander uit tot volgen. Om de ander echt aan te kunnen steken met dit positief voorbeeldgedrag denkt men vaak dat het nodig is dat de ander zich aan het rolmodel kan identificeren door bijvoorbeeld dezelfde sekse, leeftijd of etnische achtergrond. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Het gaat erom dat iemand zich kan identificeren met een gemeenschappelijke onderdeel in het verhaal, de missie, visie of werk en zich hieraan kan optrekken.

We  leven over het algemeen nog steeds in een wereld waar het gebruikelijk is in kaders te denken, waardoor we dus ook denken dat rolmodellen onbereikbaar of heilig zijn en dat we daarom zelf geen rolmodel kunnen worden/zijn. Ook dit is dus niet zo.
We ontdekken een steeds duidelijker profiel in onze rolmodellen en dat het gewone mensen zijn zoals jij en ik. Het profiel dat wij ontdekken betreft enkele vaardigheden die veelal te leren zijn. Wat moeilijker te leren is de passie en het vuur dat zij ervaren in hetgeen wat zij doen. Dat is de gepassioneerde enthousiaste toon in hun stem wanneer ze spreken over wat ze doen. Dit is te zien wanneer zij spreken over hun passie in opleving in hun ogen. Ook daarin gerustgesteld, niet iedereen die een voorbeeld wil nemen aan een rolmodel hoeft dezelfde passie en vuur te voelen. Het gaat er ons om dat de huidige rolmodellen leidend zijn in de route naar de toekomst doordat zij onbewandelde paden hebben durven te bewandelen en nieuwe wegen hebben gecreëerd die andere kunnen volgen.

Expertise kracht

Wij vinden het belangrijk dat mensen bewuster worden van de rolmodellen die we in onze maatschappij hebben en hoe zich inzetten voor een betere wereld, samenleving en/of planeet. Wie zijn zij, waarom doen zij wat ze doen en wat kunnen wij van hen leren? Zij kunnen en willen de kennis, expertise en wijsheid die zij tot hun beschikking hebben bewust delen met de wereld om andere te inspireren.

Wij geloven dat elke rolmodel op zijn of haar eigen manier (social) impact heeft. Doordat wij een groeiende platform creëren maken wij hen zichtbaar en vindbaar voor de mensen en organisaties die verlangen naar bewuste groei en vooruitgang. Zo willen wij samen een duurzamer impact creëren. Wanneer rolmodellen duidelijker zichtbaar en vindbaar zijn en hun kennis, expertise en wijsheid delen middels delen en cross-over-educatie, zal dit rolmodellen-effect zich efectief gaan verspreiden. Hiermee hebben wij de intentie de wereld om ons heen te verrijken en aan te moedigen mee te bewegen naar de toekomst. Naar een nieuw tijdperk. Het Expertise Tijdperk

Route naar de toekomst.

Elke beschaving die is geweest op aarde is er gekomen met heel veel tijd en geduld en heeft zich kunnen ontwikkelen met de steeds nieuwe kennis en infomatie die door de jaren heen werd opgedaan. We leven nu in een tijd waar de mens nog nooit eerder in de geschiedenis tot zoveel kennis en informatie toegang heeft gehad. Dit betekend dat wat wij nu met al deze informatie en kennis doen, bepalend is voor de beschaving die wij met z’n allen creëren. Hoe gaan we deze route bewandelen en wie lopen hierin voorop?

Wij zien dat onze rolmodellen naast het rolmodellen-factor ook beschikken over een omzettingsvermogen wat wij de ‘expertise-kracht’ noemen. Zij hebben het vermogen om de opgedane kennis om te zetten in een kunde op hun eigen vakgebied en weten hierin nu al groepen van te overtuigen en in mee te nemen. Deze kunde hebben zij vaak niet alleen in de schoolbanken geleerd maar in de praktijk. Dit hebben zij kunnen opdoen door hun gedrevenheid, passie en trial-and-errors en de daarbij behorende doorzettingsvermogen. Deze expertise-kracht is nodig voor de transitie die wij aan het maken zijn vanuit het informatietijdperk naar een ‘expertise-tijdperk’, waar we al voor een deel in zitten.

EXPERTISE-KRACHT ALS FUNDAMENT VOOR EEN NIEUW TIJDPERK

 

Rolmodellen beschikken over de expertise-kracht die nodig is voor de transitie naar de toekomst

Laura Polder

  Van exclusief naar inclusief onderwijs & maatschappij. Te boeken voor Thema's...

Elten Kiene

Het samenbrengen van verschillende werelden, met de woordkunst als belangrijkste onderdeel, loopt...

Winston Scholsberg

  De coach/trainer en verhalenverteller beheerst de kunst van het vertellen als geen ander. Te...

Aza Rashied

Naar mijn mening is vechten nooit de oplossing. Te boeken voor Thema's Achtergrond Mijn naam is...

Dana Maria Faneker

Als mensen vrij zijn van angsten, dan zijn ze in staat om van hun leven een succes te maken. Te...

Somaye Dehban

  When life gives you lemon, make lemonade Te boeken voor Thema's Achtergrond   When...

Rivelino Rigters

Mijn verhaal start in Amsterdam-West waar ik opgroei met mijn moeder nadat mijn vader op mijn 5e...

Engbert Breuker

Hij is mede-creator Red to be Blue, waarmee hij wereldverbeterende ideeën 'opdringt’ aan iedereen...

Roland Beuk

Het is mijn hogere doel en ‘broncode’ om maatschappelijke problemen op een ondernemende manier op...

Houssin Bezzai

"Probeer eerst naar jezelf te kijken, voordat je anderen de schuld geeft, want het begint altijd...

Ja, vertel mij hier meer over.

 

Please follow and like us: