We leven in een tijd waar vele generaties door verschillende processen gaan en toch gaan alle generaties door eenzelfde transitieperiode. Deze periode is in de transformatieprocessen een bewogen periode en brengt vernieuwing, innovatie en vraagt heel veel durf en moed van hen die dit in beweging brengen.

Circulaire transformatieprocessen.

Een transformatieproces is nooit lineair, het is een altijd circulaire. In grafieken worden veranderingen altijd in rechte lineaire lijnen weergegeven, terwijl een knik in de stijgende of dalende lijn nooit zomaar gebeurd, er gaat altijd iets aan vooraf. Een incident of een speculatie zoals op de beurs veroorzaakt als reactie een actie, handelen van een persoon of zelfs meerdere personen wat zorgt voor een effect. Het is het effect dat vooral de aandacht krijgt en wordt weergegeven, maar zelden het proces dat hieraan voorafging. Wanneer we inzicht kunnen verschaffen in processen kunnen we deze processen bewuster sturen en beïnvloeden.

Het onderdeel processen inzichtelijk maken heeft mij geboeid door dat ik heb kunnen constateren dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze niet meer mee kunnen komen in onze maatschappij terwijl er aan de andere kant een andere groep is die mijlenver vooruitloopt. Ik vroeg mij af hoe de groep die vooroploopt zich beweegt en hoe zij andere mee zouden kunnen bewegen. Ik kwam uit dat het voor een groot deel te maken heeft met transformatieprocessen, ontwikkelingelingsprocessen en het bewustzijn- en groeiproces die hiermee gepaard gaan.

De groep die vooruitloopt is bewust of onbewust door een transformatieproces gegaan, een persoonlijke transformatie maar ook eentje die zich verhoudt tot het collectief. Deze groep is bezig met duurzame innovatie, vernieuwing en verandering en hierin is groep rolmodellen die zich inzetten voor onze samenleving en/of wereld.  Doordat zij door deze processen zijn gegaan worden zij experts in hun vakgebied en beschikken zij over kennis, wijsheid en expertise die zij in de praktijk hebben opgedaan. Zij willen dit met ons delen en andere inspireren tot vernieuwende inzichten. Zij zijn stuwers en leiders in de transitie naar de toekomst.

Transitie is een krachtige overgang naar groei, verandering, vernieuwing en verduurzaming.

Het is dus bekend dat we in een overgangsperiode leven. We zitten namelijk al een tijdje in het informatietijdperk maar zitten ondertussen ook al middenin een transformatieproces die ons naar het volgende tijdperk zal brengen. Wanneer je mensen spreekt die bezig zijn met vernieuwing, verandering, verbinding en verduurzaming en dit ziet gebeuren in alle sectoren dan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat zij de stuwers zijn in deze transitie.

Een van de reden waarom ik een platform wilde oprichten waar we kennis kunnen delen en processen inzichtelijk kunnen maken is omdat ik in mijn werk en vrijwilligerswerk constateerde dat heel veel mensen niet wisten hoe bepaalde processen werkten. Ik hoorde van jongeren ‘maar hoe dan? ‘, ‘we weten niet hoe dat werkt’. Ik vroeg mij af dus af waarom delen we dit niet veel meer met elkaar en hoe we dit anders zouden kunnen doen. Wanneer we veranderingsprocessen snappen kunnen we onszelf veranderen en meer uit ons zelf halen. En hoe kunnen we op een groter collectief niveau het beste uit onszelf halen?

Ik ben gaan nadenken en tekenen hoe een circulaire transformatieproces in zijn werk gaat. Is het mogelijk om in beeld inzichtelijk te maken waar de kracht van het transformeren precies zit?

Ik kom uit op de onderstaande beweging. Een beweging vooruit in een ciruiaire route, zoals het in het echte innoveren gaat met ‘trialls and errors’. Met circulaire doel ik niet op de beweging die gemaakt kunnen worden waarbij je rondjes blijft draaien maar een circulaire transitie ziet als een spiraal en de beweging die daarin voelbaar is. Het is de stap naar een niveau of trede hoger in de beweging die gemaakt wordt om op te klimmen. Dit is in de transitie vaak een nieuwe ervaring, nieuwe bewustzijn, een verfijning in de visie/produc en/of een nieuwe ontwikkeling in het proces. Dit wordt meegenomen naar het volgende niveau en alle ervaringen uit de niveaus lager gaan mee en ervaringen die niet meer functioneel of toepasbaar zijn worden achtergelaten nadat er lering uit is getrokken.

Circulaire transitie

 

Punt van Transitie

 

Wanneer we nog verder inzoomen in het proces zien we dat we, de spiraal zien als een coellectieve beweging, in het collectieve transformatieproces een overgangspunt hebben, het punt van de transitie en waar kennis, wijsheid wordt omgezet in een kracht. Dit wrdt dus een nieuwe product, platform, visie of zelfs een nieuwe koers zijn.

Expertise-kracht, stuwkracht

In het leerproces van het Rolmodellen Bureau hebben wij steeds meer ontdekt waar de rolmodellen op inspelen; op het punt van transitie en hebben zij hun kennis omgezet naar expertise-kracht. De leiders met stuwkracht die de zich naar voren beweegt. Zo is ons ook steeds duidelijker geworden welk type rolmodellen we nodig hebben in deze transitie naar de toekomst en zij ingezet kunnen worden bij bestaande en nieuw organisaties die van hen kan en wil leren.

Wanneer we deze krachten bundelen kunnen we sterkere opwaartse groei- en ontwikkelingsproces in gang zetten. Wanneer we dit bewust doen en de mensen die hier een onmisbare rol in spelen bewust naar voren schuiven kunnen wij de collectieve transitie ten goede beïnvloeden door te inspireren en kennis te delen. Zoals een bloem bloeit richting de zon, kan onze beschaving bloeien richting een tijdperk die het fundament kan leggen voor de volgende beschavingen. Beschavingen die in harmonie leven met de middelen en mogelijkheden die wij beschikbaar stellen.

Fatima Akchar

 

Ja, vertel mij hier meer over.

Bruno van den Elshout

  Ik nodig uit tot wezenlijke ontmoeting tussen mensen, ideeën en werelden.Te boeken voor Thema's...

Jan-Peter Mout

 Wie orde wil moet chaos leren toelaten, wie wil opbouwen moet ook kunnen afbreken en wie aan...

Gijsbert van Herk

  "Niets is te moeilijk voor hen die willen."Te boeken voor Thema's Achtergrond Hij wist waar hij...

Aad van Loenen

Laat leerlingen hun droom achterna gaan en je staat versteld van wat ze dan bereiken. MET AANDACHT...

Ilco van der Linde

"Be a Nelson".Te boeken voor Thema's Achtergrond   Onder het motto "Be a Nelson" roept Ilco van...

Michael van Loenen

Ik geloof dat we in een tijd leven waar organisaties een cruciale rol spelen in het mooier maken...

Hanno Ambaum

Werkende weg zoeken we verder en ontwikkelen ons dagelijks. Te boeken voor Thema's Er wordt veel...

Hisham El Doeri

Het kantelpunt kwam toen ik een hond in huis nam en ik mij verantwoordelijk voelde voor zijn...

Erik Duin

 "If you are able, at any moment, to sacrifice who you are for what you can become, THEN you'll be...

Hanneke Gelderblom

  Diversiteit is geen probleem, maar een kracht.Te boeken voor Thema's Achtergrond   Meer dan 25...
Please follow and like us: