Rolmodellen Bureau

Het heeft mij ook enige tijdje gekost voordat ik er zelf gewend aan raakte dat ik als rolmodel werd gezien. Dit komt waarschijnlijk doordat ik, zoals alle andere rolmodellen, gewoon doe waar mijn hart ligt. De term rolmodel komt geregeld terug in mijn werkzaamheden en dus ook nu weer in het ‘Rolmodellen Bureau’.
Door mijn bewuste bi-culturele identiteit en brede interesse kan ik mij erg goed in verschillende netwerken en groepen manoeuvreren en weet ik deze succesvol met elkaar te verbinden.
Verbinden is inmiddels dan ook mijn persoonlijke actieve werkwoord geworden.

United Lights
Hiervoor hadik United Lights is in het leven geroepen, om contact te maken met elkaar.
Met United Lights heb ik diverse projecten opgezet voor meer social impact. United Lights zetet de spotlights op hen die het verschil maken en diverse bewegingen in de samenleving aansturen. Met hun persoonlijke initiatieven of organisatie brengen zij verandering aan als pioniers en visionairs. Zij doen dat waar andere over praten.
Er is namelijk een hele grote groep mensen die zich inzetten voor de wereld van nu en die van de toekomst die de jeugd, het bedrijfsleven en zelfs de overheid kan inspireren en tot nieuwe inzichten kan brengen. Deze inspirators en changemakers zijn de rolmodellen van deze tijd. Zij zijn er klaar voor om hun kennis en ervaringen aan de wereld beschikbaar te stellen. Ik stel hen dan ook graag aan u voor als spreker of presentator voor uw bijeenkomst of event.

Hierbij is het belangrijk voor mij om echt contact te maken met mensen, ik wil de mensen en de omgeving waarin zij zich in beweging leren kennen en ervaren. Zelf leer ik ook constant van deze fantastische rolmodellen.

Ik ben geboren out-of-the-box denker met een pragmatisch instelling.
Door mijn ervaringen als Social Professional en levenservaring heb ik mijzelf ook verder kunnen ontwikkelen tot praktijkpsycholoog. Hierdoor weet ik een korte tijd een goede de vraag en/of noodzaak te achterhalen. Ik werk graag aan een antwoord op noodzaak aan meer positiviteit, kracht, lef en durf die bijdragen aan een hoger bewustzijn van onze menselijke beschaving.

Fatima Akchar
Sinds 1987 ben ik trotse bewoner van de hofstad Den Haag. Ik ben hier naar school gegaan, heb hier gewerkt en ben ik op verschillende manieren betrokken bij de stad en haar bewoners.
In 2008 studeerde ik af aan de Haagse Hogeschool aan Academie voor Sociale Professies als Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Een beroep waarbij je breed opgeleid wordt om mensen met problemen te ondersteunen en te begeleiden in groepen met oog op het individu. De interesse voor mensen en groepen begon al vroeg in mijn jeugd toen ik constateerde dat mensen zich in verschillende groepen, culturen en situaties anders gedragen. Ik ben nieuwsgierig naar de achterliggende redenen van het gedrag van mensen, waarom zij zich zo gedragen en welk effect en/of functie heeft welk gedraging.
Gedrag is veranderbaar en beïnvloedbaar door de omgeving en de eigen intrinsieke motivatie, hiervoor is het van belang om o.a. over kennis en inzicht te beschikken over het eigen gedrag en die van de ander.

United Lights heb ik opgezet als burgerinitiatief uit zorgen voor de opgroeiende jeugd en kansen die veel van hen niet krijgen en/of mislopen door hun sociaaleconomische positie, persoonlijke situatie, subgroep waartoe zij behoren en/of discriminatie en hierdoor zich af zetten tegen de samenleving. Door mijn ervaringen met kwetsbare jongeren in achtergestelde positie heb ik constateren dat zij niet of ongelijke toegang hebben tot beschikbare onderwijs en kennis. Doordat zij beginnen met een achterstand op de participatieladder duurt het jaren langer voor hen die doorzetten om hogerop te komen. Hier was ik mijzelf als migrantendochter ook al heel jong bewust van. Daarbij heb ikzelf een lange weg moeten afleggen door een te lage schooladvies. Helaas zie ik vandaag de dag dat veel eenentwintigste -eeuwse jongeren die beginnen aan dezelfde onnodige lange weg.
Veel van deze jongeren voelen zich buitengesloten, niet gezien en ervaren een grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen zij zich gaan afzetten tegen onze samenleving die naar hen idee hen geen gelijke kansen biedt en hen buiten spel zet. Toch zijn de meeste jongeren die ik tegenkom leergierig, intelligent en talentrijk en willen zij niet anders dan meedoen.
Ik tracht direct en/of indirect verandering te brengen aan o.a. dit gevoel door hen te betrekken, door de jeugd kenbaar te maken dat zij erbij horen door projecten en initiatieven die er zijn voor hen zichtbaar te maken en kennis en wijsheid die bij mensen zit aan hen over te dragen. In het informatietijdperk waarin wij leven bereikt namelijk de beschikbare kennis die nodig is om mee te doen in onze samenleving nog lang niet iedereen. Daarbij verandert de samenleving (en arbeidsmarkt) veel sneller dan dat ons onderwijssysteem verandert.

Waarom een RolmodellenBureau?

We leven in een informatietijdperk waarbij het erg eenvoudig is om informatie en kennis op te doen. Echter lijkt door dezelfde technologie die deze informatietijdperk ondersteund een grotere afstand te ontstaan tussen mensen, ware kennis en de overdracht van beschikbare kennis. Het Rolmodellen Bureau is innovatief, bouwt bruggen en zorgt voor een leuke en interactieve kennisoverdracht door rolmodellen beschikbaar te stellen als (gast)spreker en/of presentator.

Als social professional en maatschappelijk betrokken burger heb ik kunnen constateren dat de er namelijk veel kennis en wijsheid beschikbaar is buiten de schoolbanken om en dat het tijd is om over te gaan naar een nieuwe vorm van deze kennisoverdracht en onderwijzen.
Wie in de praktijk werkt kan net als ik constateren dat niet alle maatschappelijke projecten die de samenleving en de wereld voor uit helpen evenveel aandacht krijgen. De rolmodellen die zich hier hard voor maken beschikken over ontzettend veel kennis en wijsheid die zelden wordt overgedragen. Dit is natuurlijk zonde! Daarom gaan we dit vanaf nu anders doen met het Rolmodellen Bureau!

Het Rolmodellen Bureau zoekt en vindt deze rolmodellen, faciliteert een duidelijk en zichtbaar platform en is daarmee gemakkelijke vindplek voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar deze inspirerende prekers.

“Share your knowlegde. It’s a way to achieve immortality.”
Dalai Lama XIV

Verhogen van bekwaamheden.
Onderwijs, educatie en kennis zijn belangrijke voor iedere individuele groei maar ook voor de vooruitgang van de samenleving. Zonder onderwijs, de juiste educatieve vormen en kennis komt de persoonlijke groei tot stilstand en kunnen hele beschavingen komen stil te staan. Het is aan ons, levend in een informatietijdperk, om beschikbare informatie, kennis en wijsheid over te dragen aan zo’n breed mogelijk publiek.

Onderwijs hoort verrijkend en vernieuwd te zijn door met haar tijd mee te gaan.
Het RolmodellenBureau stelt niet alleen rolmodellen met kennis en wijsheid beschikbaar aan bedrijven, (overheid-) organisaties en scholen maar voegt een nieuwe stijl toe in het onderwijzen. Het is een noodzaak dat succesvolle inspirators en changemakers in deze tijd in de schijnwerpers worden geplaatst. Hun geweldige initiatieven en/of organisaties verdienen meer aandacht in tijden van veel negatief nieuws en daarbij kunnen wij nieuwe inzichten verkrijgen die niet in de schoolboeken staan.

Educatie is namelijk het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en het organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies en het verhogen van bekwaamheden, voor zichzelf of voor anderen.

“Kennis is herstel van verstoorde gewoonten door de herziening van opvattingen” of “Kennis is een middel om ons gewone gedrag te stabiliseren na het opkomen van twijfel”. Twee uitspraken van de pragmatische filosoof Charles Sanders Peirce (1839-1914).
Kennis ligt bij deze uitspraken altijd in het verlengde van ervaring en is per definitie “iets” dat ontstaat na leren van iets nieuws en na het afwegen daarvan, als een synthese.

Het belang van passende educatieve vormen die bij de tijd waarin we leven passen zijn essentieel omdat met de snel veranderde wereld en informatiestroom ons leerproces ook veranderd is. Wanneer we dit niet tijdig aanpassen zal er veel kennis verloren gaan. Naast dat het internet ongekende toegang biedt tot informatie kunnen we sterk constateren dat de grote terugkeer en toename van o.a. story telling’s, gebruik van foto en beeldmateriaal zoals de pictogrammen en schema’s waarin we informatie snel en effectief willen overdragen meer en meer een beroep doen op ons auditief- en zichtvermogen (beelddenken) en het creatieve gedeelte van ons brein om stof tot ons te nemen en daarmee is ons leerstijl ook verandert.

Het Rolmodellen Bureau werkt uitsluitend met succesvolle inspirators en changemakers van deze tijd die zich allen geheel op eigen unieke wijze inzetten voor de wereld van nu en de toekomst. Deze rolmodellen verrichten werk dat van toegevoegde waarde is voor een betere samenleving en wereld van nu en straks en dat mag gezien worden. Het Rolmodellen Bureau biedt u nieuwe en krachtige sprekers/presentatoren aan met lef, durf en een boodschap.

Door een van onze rolmodellen als (gast)spreker en/of presentator in te huren voor uw bijeenkomsten en/of gelegenheden maakt u kennis met nieuwe en inspirerende verhalen, initiatieven en dragen zij hun kennis en ervaringen aan u, uw doelgroep en/of uw personeel over.

Fatima Akchar

Ik heb een rolmodel/spreker nodig.

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Rolmodellen Netwerk Borrel oktober 2017

Please follow and like us: