Taco Houkema

Om veranderingen succesvol te laten verlopen vind ik het van groot belang om te beginnen bij een ander schoolsysteem voor onze kinderen.

Te boeken voor

Presentaties product of diensten

 

Gastspreker

 

Presentator

 

Thema’s

Jeugd

 

j

Onderwijs

 

l

Onderwijs en vernieuwing

 

~

Maatschappelijke verbinding

 

Achtergrond 

 

 

In de wereld om ons heen komen steeds meer prikkels op ons af. Alles lijkt sneller te gaan en onze maatschappij wordt steeds complexer. Hierbij kunnen we de neiging hebben om terug te vallen op bekende, vertrouwde regels en structuren voor houvast, maar ik pleit al jaren voor het meegaan in de vernieuwing. Dit vraagt om het leggen van verbindingen tussen de verschillende informatiestromen die bij ons binnenkomen, om het loslaten van oude systemen die remmend kunnen zijn voor de creatieve ontwikkeling en om een flexibele, tolerante houding. Nieuwsgierigheid naar de ander en zijn of haar motivaties brengt ons denk ik veel verder dan angst en het ingraven voor het onbekende.

Om deze veranderingen succesvol te laten verlopen vind ik het van groot belang om te beginnen bij een ander schoolsysteem voor onze kinderen. Ik heb veel ervaring opgebouwd in het basisonderwijs als leerkracht, vernieuwer en directeur. In het onderwijs neem ik mijn voorbeeldfunctie serieus. Verandering start met verandering van het menselijk proces.

Ik gebruik mijn hoogsensitieve kant regelmatig om mensen pro-actief mee te nemen bij veranderingen. Ik vertel hier graag over en spiegel bovendien graag hoe het onderwijs zich heeft ontwikkeld en wat er verder mogelijk is om meer unieke ruimte te kunnen bieden aan kinderen, zodat zij zich veel meer op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Ik pleit er voor om kinderen te benaderen als individueel talent en om hen vanuit dat punt te stimuleren tot verdere groei in en om de school. Kinderen zijn onze wereld van morgen!

Graag vertel ik over de veranderingen die ik tot nu toe in onderwijsland heb toegepast om mensen in beweging te laten komen. Om te voorkomen dat kinderen vast gaan lopen in de maatschappij. Over dingen die werkten en ook over dingen waar ik zelf tegenaan liep. Ik heb naast ervaring in het onderwijs tevens jarenlange ervaring in het presenteren in de radiowereld en ben ik coach en begeleider. Ik vind het prachtig om eraan mee te werken dat mensen weer met passie datgene kunnen doen waar ze goed in zijn!

Please follow and like us: