Vanessa Umboh

Vanessa gelooft dat luisteren naar je hart de weg is naar een ´rijk´, voldaan en een gelukkig leven. “Living my passion, fighting for love and compassion”.

Te boeken voor

Presentaties visie

 

v

Storytelling

 

Thema’s

Diversiteit en Inclusie

 

Jeugd

 

Sociaal ondernemerschap

 

Kinderrechten

Veranderende samenleving

 

Social impact

 

Pioneer

 

Sociaal maatschappelijk

 

Persoonlijk leiderschap

 

Visionair

 

Discriminatie en gelijkheid

 

Vrouwelijk Leiderschap

 

Mensenrechten

 

Achtergrond

Vanessa Umboh, oprichtster Stem zonder Gezicht
Mijn moeder leerde mij altijd: ´Kind, wat papa en mama ook voor je wensen.. luister nooit naar ons, luister altijd naar je hart, zij weet wat jou echt gelukkig maakt.´ Toen ik een artikel las dat 1 op de 5 kinderen in Rotterdam met honger in de klas zit sprak een luidde stem tot mij: ´Vanessa doe iets, ga voor deze kinderen staan´. Mijn hart kon niet luider en duidelijk tot mij spreken. Sindsdien geef ik het mijn alles om armoede in mijn stad tegen te gaan en is mijn hart mijn raadgever. Op magische wijze gebeuren er wonderlijke dingen, ontmoet ik prachtige, krachtige mensen die samen met mij bereid zijn om voor onze kinderen op te staan.

Mijn jeugd was die van een veilige, zorgeloze, liefdevolle omgeving. Het was een context waarin we op een vriendelijke manier zorg droegen voor elkaar. Het betekende dat iedereen verantwoordelijkheid droeg voor elkaar. Dit zorgde voor een gevoel van veiligheid, genegenheid, van erkenning en een van stimulans. Er waren weinig zorgen en deze levensvisie zorgde voor een openheid naar elkaar en het leven zelf. Het terugblikken naar mijn eigen opvoeding maakte me bewust van de meerwaarde van een veilige leefomgeving. Het werd mijn wens – en levensmissie – om elke leefsituatie aan de basisvoorwaarden te laten voldoen, zodat onze kinderen zorgeloos en enthousiast het leven tegemoet treden.

Een kind is sensitief en tegelijk ook erg kwetsbaar. Een denkbeeld wordt al snel opgelegd: dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen niet voor hen zijn weggelegd. Dit komt voort uit de realiteit van de dag, waar ze te maken hebben met mogelijke armoede, uitsluiting of een gebrek aan spel of genegenheid. Dit heeft een grote impact op de belevingswereld en zodoende ook op overtuigingen en perspectieven die het kind ontwikkeld. Als behandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik geleerd welke desastreuze gevolgen deze overtuigingen en perspectieven kunnen aanrichten.

Opgroeien in armoede heeft verstrekkende gevolgen. Het tast het gevoel van eigenwaarde aan, het zorgt voor ongelijkheid, verdeeldheid en sociale uitsluiting. Bovendien brengt het een hoop emotionele en psychologische bagage met zich mee.

In Nederland is de tendens om te roepen dat elk kind dezelfde kansen heeft. Dit is onjuist. Armoede treft 1 op de 4 kinderen in Rotterdam.

Uiteindelijk heeft die armoede namelijk effect op de gehele samenleving.

Tijd dus om op te staan; om niet de ogen te sluiten, maar het hart te openen.

`Follow the whispers in your heart and let love do her magic.´

Please follow and like us: