Ik ben een allochtoon, daar ben ik trots op.

Zo…dat lucht op.

Mijn ouders, ik en de andere 7 van de 9 (ja 9!) broers en zussen zijn in Marokko geboren. Ergens anders geboren dan in Nederland, dat is wat het woord ‘allochtoon’ betekent. Ook mijn zoontje is dus nog feitelijk een allochtoon. Het maakt er ons niet minder Nederlander op, maar wel van een ander kaliber. Echter heeft de term ‘allochtoon’ een negatieve bijsmaak gekregen waardoor zelfs de overheid en onderzoeksbureaus het een andere benaming gaan geven. Het is een kwestie van tijd voordat dat ook veranderd natuurlijk. Ook ik vind dat het een verschrikkelijk woord is geworden. Maar zo werd in mijn vakgebied de term gehandicapt vervangen door mindervalide of beperkt, terwijl de betekenis hetzelfde is.

Hoi, ik ben Fatima en in de loop der jaren heb ik een bewuste bi-culturele identiteit ontwikkelt. Ik ben een trotse Marokaanse Nederlandse en daar veranderen statistieken noch benamingen iets aan. We zijn mensen en weet je; mensen identificeren zich met waar ze zich verbonden mee voelen. Ik voel me verbonden met veel meer dan alleen mijn geboorteplaats of plek waar ik opgegroeid ben. Ik zeg dan ook altijd leer me maar gewoon kennen want ik leer jou ook graag als persoon kennen. En natuurlijk maakt een stad als Den Haag mij meer een stadsmens dan iemand die uit het dorpje Urk komt.

Statistieken en onderzoeken bieden ons inzicht in onderwerpen, eventuele achterliggende oorzaken en/of problematiek en/of biedt het ook verklaringen aan het gedrag van mensen. Zo duiden onderzoeken aan dat niet alleen werkloosheid onder ‘allochtonen’ enorm is, ook onder de hoger opgeleide, maar zegt het ook direct iets over uitsluiting van deze groep op de arbeidsmarkt, en komt discriminatie op de arbeidsmarkt boven water. Moet je daarvoor dan mensen met een andere achtergrond anders gaan omschrijven in onderzoeken of allemaal Nederlander noemen? Ik denk het juist niet. Als ik solliciteer ziet men mij nu dan opeens wel als Nederlandse of zien ze Achmed met postcode 2525xx ook volwaardig toekomstig werknemer?? Ik vrees van niet. Een open en transparante houding doet dat. We moeten verder durven te kijken dan ons neus lang is.

En trouwens…veel jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond ( 😛 ) worstelen met hun identiteit omdat ze het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen aan wie of wat ze loyaal zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt het allemaal zijn.

Ik laat mijn roots ook niet los, dat is ook wie ik ben en wat mij mij maakt. Mijn uiterlijk, dat temperament, de talen die ik beheers en dat gepassioneerde voor mijn vak zijn toevallig ook in mijn genen vastgelegd. Toevallig wel, maar dat is niet meteen alles. We zijn meer. Leer jongeren daarom trots te zijn op hun identiteit, hun complete identiteit, door deze te versterken, hun talenten aan te moedigen, gelijke kansen te bieden en niet door te doen alsof het er niet is, te ontkennen en/of te bagataliseren.

Dus dat onderscheid maken is soms nodig om aanwezige versterkende talenten en krachten aan te duiden, problemen en kansen die ook in de maatschappij spelen zichtbaar te maken en er samen aan te bouwen.

De Nederlandse identiteit is namelijk diverser geworden en in de loop der jaren alleen maar verrijkt door bijdrage van haar burgers met een niet-Nederlandse achtergrond, de zogenoemde ‘allochtonen’. Daar mag je soms best naar verwijzen, maar niet op afrekenen, uitsluiten of afstraffen.

We zijn als wereldburgers verrijkt aan nieuwe culturen, achtergronden door o.a. globalisering, het internet, technologie en relaties. Hierdoor ontstaan nieuwe en mooie cross-over culturen. Toch nog een keer dus; niets doet het beter dan echte ontmoetingen. Laten we daarom gewoon elkaar blijven ontmoeten, verbinden en elkaar als compleet mens zien. Als vrienden. Allochtoon en autochtoon, met een migranten-achtergrond en een heel-lang-geleden-migranten-achtergrond…sorry bedoel gewoon als mensen. <3

Hier een foto van mij waar ik het o.a. ook over over intergratie had, identiteit en verwees naar mijn culturele achtergrond. Naast de kleine opsomming van wie ik ben ook een foto uit mijn 1e paspoort die mij de de gelegenheid gaf om de oversteek naar Nederland te maken…om o.a. dit te kunnen schrijven.

Fatima Akchar

Please follow and like us: